Pengertian Halal Dan Haram -

Prepared For : Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Prepared By : Nur Izni Ismail

Halal ialah suatu benda @ perbuatan yang tidak terlepas daripada 5 perkara iaitu halal, haram, syubhat, makruh dan mubah. Kita disuruh oleh Allah supaya memakan barangan yang halal menjauhi barangan yang haram. Hal ini kerana makanan yang halal dapat menambah cahaya iman serta boleh memakbulkan doa kita. Manakala makanan yang haram boleh menggelapkan hati serta menjadi dinding penghalang kepada doa kita. 

Haram adalah perkataan lawan kepada halal. Ia di istilahkan sebagai ketentuan hokum iaitu sesuatu yang dilarang oleh syarak. Berdosa jika mengerjakannya dan dapat pahala jika meninggalkannya. Kita disutruh oleh Allh supaya menjauhi segala benda @ barangan sama ada dari segi zatnya @ hasilnya kerana perkara tersebut menjadi penghalang kepada doa kita sekaligus boleh menggelapkan hati kita daripada melakukan perkara yang baik serta boleh membawa kita kepada neraka akhirat kelak. 

PENGGOLONGAN BENDA-BENDA HARAM

Benda yang haram terdiri daripada bangkai, arak, daging babi dan binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Kesemua barangan ini dilarang dan tidak hala sama sekali untuk dimakan sama ada dalam kuantiti sedikit @ banyak kecuali dlam keadaan darurat iaitu boleh mendatangkan keburukan kepada kesihatannya jika tidak memakannya. Terdapat 3 jenis benda ynag ada dimuka bumi ini yang halal dan haram jika dibuat iaitu bahan galian, tumbuh- tumbuhan dan haiwan. 

Bahan Galian
Bahan galian merupakan bahagian @ sesuatu yang di keluarkan dari bumi. Benda ini halal dimakan jika berada di situasi yang terdesak walau bagaimanapun ia tetap haram di sisi syarak. 

Tumbuh Tumbuhan
Tumbuh tumbuhan merupakan makanan yang halal di makan dengan syarat jenis tumbuhan tersebut tidak boleh mengkayalkan @ tidak menyedarkan kita daripada keadaan sebenar ia halal dimakan. Jika kita makan jenis tumbuhan yang beleh melalaikan dan membuat kita khayal ia akn menjadi haram. Contohnya bius, ganja, dadah, arak dan lain-lain. Tidak semua jenis tumbuh tumbuhan haram di makan. Ada juga tumbuh tumbuhan yang boleh di makan dan boleh dibuat ubat. 

Haiwan
Jenis binatang juaga ada yang boleh dimakan dan ada yang tidak boleh dimakan. Misalnya kambing, lembu adalah binatang yang halal untuk dimakan tetapi dengan syarat binatang itu perlu disembelih mengikut syarak iaitu menyebut nama Allah, menggunakan pisau yang tajam, haiwan itu sihat wal’fiat, sempurna tubuh badan dan sebagainya. Jika binatang itu didapati mati @ disembelih tanpa mengikut syart-syarat penyembelihan binatang maka binatang itu haram untuk di makan. 


MEMAKAN HARTA ATAU SESUATU YANG HARAM DAPAT MENGGELAPKAN HATI

Orang yang selalu makan harta yang haram atau yang syubhat maka ia akan berada jauh dari segala kebajikan kerana makanan yang haram atau yang syubhat itu akan mengeraskan dan menggelapkan hati, menyekat seluruh anggota badan daripada berbuat baik dan beribadat. Selain itu, ia juga menyebabkan tidak termakbul segala amalan dan doa kita. 

Oleh itu, kita hendaklah menjaga dan mengawasi diri supaya sentiasa mengambil yang halal dan menjauhi yang haram. 

SESUATU YANG MEMBAWA HARAM MAKA HARAM JUGA HUKUMNYA

Islam telah menetapkan bahawa sesuatu yang mengharamkan maka cara yang membawa kepada perbuatan haram tersebut adalah haram hukumnya. 

Misalnya perbuatan zina, berdua-duaan, bergaul dengan bebas, foto-foto lucah, menyanyi yang boleh mengghairahkan dan lain-lain. 

PERKARA YANG DILARANG & DIHARAMKAN DALAM MASALAH IBADAH

Berjumpa Dukun @ Bomoh
Islam tidak membataskan dosa hanya kepada tukang tenung dan para pendusta sahaja tetapi kepada semua orang yang datang dan bertanya serta membenarkan kesilapan dan kesesatan mereka itu akan bersekutu dalam dosa. 

Mengganggap Sial Kerana Adanya Sesuatu

 Merasa sial kerana berlaku sesuatu itu adalah perbuatan tathayyur. 
 Orang yang beranggapan seperti itu termasuk dalam golongan kufur kepada Allah dan ini adalah perkara yang dilarang keras oleh ajaran yang dibawa oleh Rasullah saw. 
 Tathayyur adalah hal yang berdiri tanpa landasan ilmu pengetahuan @ sesuatu kenyataan yang benar. 
 Dengan erti kata lain seseorang yang waras dan berakal percaya akan mendapat sial kerana seseorang @ kerana tempat. 

Mencaci Maki Angin

 Angina adalah uadar yang bergerak dan dicipta oleh Allah SWT ia bergerak ke mana sahaja mengikut kehendak-Nya
 Sebagai seorang mukmin yang mengetahui kebesaran dan keagungan Allah hendaklah memohon perlindungan dan derdoa kepada-Nya semasa berlaku kejadian tersebut. 
 Sesungguhnya orang yang mencaci dan mencela apa yang berlaku iaitu angina samalah ertinya seperti mencela dan memaki penciptanya iaitu Allah SWT. 

Menganggap Hujan Turun Kerana Yang Lain Selain Allah
 Hujan adlah ciptaan Allah maka ia berkuasa untuk menurunkan hujan itu di mana sahaja yang dikehendakinya. 
 Barangsiapa yang menganggap hujan turun disebabkan sesuatu seperti binatang maka ia benar-benar telah kufur terhadap Allah. 
 Perbuatan tersebut dilarang keras oleh agama islam. 

Bertangkal
 Bertangkal adalah sesuatu kebodohan dan kesesatan yang bertentangan dengan sunatullah. 
 Seperti menganggap bahawa tangkal dan bacaan mantera di atas kubur itu dapat menyembuhkan penyakit dan dapat melindungi diri dari malapetaka. 
 Islam melarang keras umatnya untuk bergantung kepada tangkal @ azimat kerana perbuataan tersebut akan menyesatkan kemurnian tauhid kita. 

Meratapi Orang Yang Sudah Mati
 Meratapi seseorang yang telah meninggal dunia dengan berteriak-teriak, menabur debu di atas kepalanya, mengoyak-ngoyak pakaiaan serta memukul-mukul pipinya adalah termasuk dalam adapt jahiliah. 
 Budaya dan amalan seperti itu dilarang keras oleh islam. 
 Haram hukumnya bagi uamt islam yang mengamalkan perbuatan tersebut. 
 Adalah tidak berdosa apabila sekadar menangis atas kematian seseorang dengan menitiskan air mata tanpa melampaui batas ini adalah prebuatan fitrah. 

PERKARA YANG DILARANG & DIHARAMKAN DALAM AKHLAK

Riak
 Riak adalah perbuatan menunjuk-nunjuk @ memperlihatkan amalan abadat kepada orang lain supaya dihormati dan disanjungi. 
 Contohnya, seseorang itu melakukan solat, zakat, haji, bersedekah, berjihat fi sabilllah, membaca al-Quran supaya disanjungi dan dihormati oleh khalayak ramai tidak kerana ingin mendapat pahala dari Allah. 
 Amalan ini tidak disenangioleh Allah dan tidak akan peroleh imbuhan di akhirat kelak

Derhaka Kepada Kedua Orang Tua
 Kewajipan seorang anak terhadap kedua orang tuanya adalah berbuat baik, taat dan hormat. 
 Ibu kita lebih berhak untuk ditaati dan dihormati kerana dialah yang paling berat menanggung penderitaan waktu mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan mendidik kita. 
 Oleh kerana penderitaan yang ditanggung oleh ibu bapa kita terlalu berat maka Allah telh menempatkan kedua orang tua kita di tangga kedua selepas berbakti kepada-nya. 
 Oleh itu, Nabi Muhammad saw menganggap menderhaka kepada kedua orang tua adalah satu perbuatan dosa besar. sesudah syirik. 
 Terdapat 3 kategori manusia yang tidak akan masuk syurga iaitu orang yang derhaka kepada orang tua, lelaki yang tidakada perasaan cemburu terhadap keluarganya dan perempuan yang menyerupai lelaki. 
 Perbuatan menderhaka kepada kedua orng tua kita adalah tidak berbuat ihsan kepada mereka, menentang dan tidak mahu menurut perintah dalam hal kebaikan, menyakiti @ melukai hati mereka, menyengsarakan sama ada secara langsung @ tidak langsung dan lain-lain. 
 Perbuatan derhaka akan menyebabkan kita hidup deria dan sengsara di dunia. 

Mengumpat
 Mengumpat adalah menyebut-nyebut keburukan orang lain di belakang ornga yang berkenaan. 
 Keburukan yang diceritakan itu sama ada tenteng dirinya sendiri @ keluarganya. 
 Islam melarang perbuatan tersebut kerana seseorng muslim itu adalah saudara muslimnya sendiri. 
 Hukumnya haram malah termasuk dalam melakukan dosa besar kerana mengandungi ancaman berat apabila umpatan tersebut dilemparkan kepada para alim ulamak. 

Mengadu Domba
 Mengadu domba adalah memindahkan kata-kata seseorang yang dibicarakan bengan tujuan untuk menimbulkan permusuhan antara satu sama lain iaitu mengotorkan yang jernih. 
 Hukumnya adalah haram dan ia termasuk dalam dosa besar dan membawa kepada fitnah yang lebih berbahaya daripada pembunuhan. 

Buruk Sangka
 Islam inagin masyarakatnya ditegakkan dengan penuh kejernihan hati dan rasa percaya antara satu sama lain. 
 Islam melarang umatnya untuk saling tuduh menuduh dan prasangka buruk antara satu sama lain. 
 Prasangka buruk adalah tidak baik bagi seseorang muslim terhadap saudaranya sendiri tanpa suatu alas an dan bukti yang jelas. 
 Oleh itu prasangka buruk tidak patut ada dihati individu dan masyarakat. 

Mengintip Orang Lain
 Termasuk dalam akhlak yang tercela dan harus dijauhi kerana mengintip orang lain akan menimbulkan kemarahan orang yang diintip jika diketahui sama ada dilakukan di kolam renang, di rumah @ di mana sahaja. 

PERKARA YANG DILARANG & DIHARAMKAN DALAM MAKANAN

Bangkai
 Bangkai adalah binatang yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih mengikut ajaran agama islam.  
 Bangkai binatang yang tidak berdarah seperti semut, lebah dan sebagainya adalah suci. 
 Tulang dari bangkai, tanduk, bulu, rambut, kuku dan kulit hukumnya suci kerana berasal dari suci. 

Binatang Yang Disembelih Bukan Kerana Allah
 Binatang yang disembelih bukan kerana Allah iaitu tidak menyebut nama Allah tetapi nama berhala
 Oleh kerana tidak menyebut nama Allah semasa menyembelih binatang maka ia dilarang daripada memakan binatang tersebut. 

Syarat-syarat Penyembelihan
 Binatang tersebut mestilah disembelih dengan sesuatu alat yang tajam yang dapat mengalirkan darah binatang tersebut dengan baik. 
 Penyembelihan itu perlu dilakukan di leher biantang tersebut dengan memotong putus urat nadi pada kerongkong binatang itu
 Tidak sebut nama lain selain nama Allah
 Membaca bismillah ketika menyembelih

PERKARA YANG DILARANG & DIHARAMKAN DALAM MINUMAN

Arak
o Arak adalah minuman yang mengandungi alcohol yang memabukkan. 
o Arak sangat berbahaya kepada seseorang dari segi akal tubuh agama dan dunia. 
o Islam bukan sahaj mengharamkan peminuman arak tetapi juga urusan yang berkaitan dengan arak iaitu memperdagangkannnya, mengimport, memproses, membuka, dan bekerja di kilangnya. 
o Islam juga menharamkan perbuatan menggunakan arak sebagai ubat untuk menyembuhkan penyakit. 

PERKARA YANG DILARANG & DIHARAMKAN DALM PERHIASAN

Emas & Sutera Asli
 Adalah2 jenis perhiasan yang diharamkan untuk memakainya bagi orang lelaki tetapi halal bagi orang perempuan. 

Pakaian Wanita Yang Mengikut Bentuk Badan
 Islam mengharamkan perempuan memakai pakaian yang seksi dan menampakkan susuk badan sehingga boleh menimbulkan fitnah dan sebagainya. 


Menipiskan Kening
 Adalah salah satu cara berhias yang berlebih-lebihan yang diharamkan oleh islam. 
 Bercukur adalah perbuatan yang tidak bermoral dilakukan oleh perempuan. 

Menyambung Rambut
 Rambut adalah suatu anugerah Tuhan yang diberikn kepada kita sekaligus merupakan mahkota bagi tiap-tiap insane. 
 Khususnya kaum wanita kerana rambut adalah media untuk berhias dn mencantikkan diri. 
 Islam melarang umatnya menyambung rambut dengan rambut asli terutama bagi kaum wanita. 

PERKARA YANG DILARANG & DIHARAMKAN DALAM RUMAH

Bekas Emas & Perak

Islam mengharamkan daripada membuat atau menggunakan bekas yang diperbuat dari emas atau perak atau peralatan dari sutera tulin untuk menutup tilam atau bantal. 

Menghiasi Rumah Dengan Patung

Seseorng muslim dilarang dan diharamkan untuk menghiasi rumahnya menggunakan patung-patung dengan tujuan untuk diagungkan

Patung tersebut akan menghalang malaikat daripada masuk dalam rumah kita untuk membawa rahmat kepada penghuninya. 

PERKARA YANG DILARANG & DIHARAMKAN DALAM PERKAHWINAN

Menbujang Bagi Orang Yang Mampu Kahwin

Islam melarang keras hidup tanpa berkahwin. 

Seseorang itu diharam menentang perkahwinan dengan menganggap hidup membujang demi berbakti kepada Allah padahal dia mampu kahwin. 

Meminang wanita Beriddah

Seorang lelaki meminang perempuan untuk dijadikan isteri mengikut kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sekarang. 

Diharamkan meminang bekas isteri orang yang masih dalam iddah iaitu iddah cerai atau iddah kematian. 

Kahwin Cina Buta

Seorang lelaki mengahwini perempuan yang diceraikan oleh suaminya dengan talak tiga kemudian diceraikan semula dengan tujuan agar bekas suaminya itu dapat berkahwin dengan bekas isterinya. 

Perkahwinan itu adalah berdosa besar dan haram hukumnya. 

Memadu Dua Orang Perempuan Bersaudara

Allah mengharamkan kaum lelaki untuk memadukan dua saudara kandung atau antara seorang perempuan dengan emak saudara dari ayahnya atau seorang perempuan dengan emak saudara dari ibunya. 

PERKARA YANG DILARANG & DIHARAM DALAM PUASA

Berpuasa Pada Hari Kedua Hari Raya

Pada hari raya kedua uamt islam diharmkan berpuasa

Berpuasa Pada Hari Tasyriq. 

Iaitu pada 11, 12, 13, selepas Hari Raya Haji. 

Uamt islam diharamkan berpuasa pada hari tersebut. 

Mengkhususkan Puasa Pada Hari Jumaat. 

Kita dilarang berpuasa pada hari jumaat sahaja keran pada hari tersebt adalah hari keagungan bagi uamt muslimin jika berpuasa sehari sebelum hari jumaat dikecualikan. 

Jika kita berpuasa juga ia akan jadi makruh sahaja. 

Berpuasa Sepanjang Masa
Haram hukumnya jika berpausa sepanjang masa. 

Allah menyukai umatnya yang berpuasa secara berselang seli dan bukanya sekaligus sepanjang masa. 

PERKARA YANG DILARANG DAN DIHARAM DALAM MUAMALAH

Menipu Dan Membelit

Islam mengharamkan semua bentuk macam penipuan sama ada dalam masalah jual beli, dan lain-lain. 

Kita perlu hindari dari penjualan yang bersifat menipu orang lain. 

Orang islam diwajibkan berlaku jujur dalam segala urusan. 

Menjual Barang Dengan Sumpah Palsu

Menjual barang dengan sumpah palsu atas nama Allah ketika menjalankan urusniaga. 

Jangan membiasakan diri berbuat sedemikian kerana keuntungan dunia yang kita kejar lebih kecil berbanding di akhirat kelak. 

Mengurangi Timbangan

Allah memerintahkan agar jual beli itu dilangsungkan dengan sempurna timbangan, sukatan, ukuran meter dan sebagainya. 

Setiap muslim perlu bersikap adil dan jujur untuk keadilan yang sebenar. 

Penentuan Harga

Pemasangan harga nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar. 

Menimbun Barang

Membeli sesuatu barangan dan menyimpannya agar barang tersebut berkurangan di pasaran bertujuan menaikkan harganya. 

Perbuatan ini akan menyukarkan masyarakat dan menghadapi kesulitan. 

Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau 
PERLIS
MALAYSIA

H: 013-4006206
P: 04-9882701
abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
http://abdazizharjin.blogspot.com