Sifat Dan Sikap Penghalang Kejayaan Seorang Muslim -

Banyak sikap dan sifat yang dapat merosakkan diri kita dan menjadi penghalang kepada kejayaan kita sebagai seorang muslim di dunia dan di akhirat. Antara sikap atau sifat yang paling berbahaya adalah derhaka kepada Allah SWT dan kedua ibu bapa. Banyak firman Allah SWT yang menyentuh tentang perbuatan ini.

Derhaka Kepada Allah

Firman Allah SWT yang bermaksud: Sembahlah Allah (mengabdilah kepada Allah) , serta jangan mempesekutukanNya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah terhadap kedua ibu bapamu. ”

Derhaka ertinya tidak setia (tidak taat) kepada kekuasaan yang sah (Tuhan, negara, orang tua dan sebagainya) , melawan kekuasaan (Tuhan, pemerintah) .

Penderhakaan kita kepadA Allah adalah suatu penderhaan yang amat bahaya, kerana kita derhaka kepada Pencipta kita. Kita dapat menghirup udara di dunia ini, kerana ada kasih sayangNya.

Sekiranya orang-orang yang hidup mewah sudah lupa daratan tempat berpijak dan para pemimpin yang bergelumang dengan kemegahan dan kesenangan sudah menjauh dari agama Allah, sudah banyak mengadakan pelanggaran dan penyimpangan, maka azab yang akan datang berupa bencana alam dan sebab-sebab lainnya yang mengakibatkan bumi ini porak-peranda. Allah berfirman yang bermaksud:

“Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kederhakaan dalam negeri itu, maka sudah sewajarnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami) , kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah Kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Melihat dosa hamba-hambaNya. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi) , maka Kami segerakan baginya di dunia itu apa yang Kami kehendaki dan Kami tentukan baginya neraka dalam keadaan tercela dan terusir. ” (Al-Israa’:16-18)

Contoh dalam sejarah cukup banyak yang mnjadi peringatan bagi kita, seperti kaum Nuh, Luth dan Fir’aun yang berakhir dengan kehancuran dan kesengsaraan.

Penderhakaan yang dilakukan oleh umat manusia di dunia ini dapat kita ketahui melalui penuturan sejarah, sedangkan nasib mereka di akhirat digambarkan dalam firman Allah SWT bermaksud:

“Dan Kami akan menghalau orang-orang yang derhaka ke neraka Jahanam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafa’at kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan Yang Maha Pemurah. ” (Maryam:86-87)

Perjanjian yang diadakan dengan Allah adalah menjalankan segala perintahNya dan menjauhi segala laranganNya dengan berlandaskan iman dan takwa.

DERHAKA KEPADA IBU BAPA

Firman Allah SWT yang bermaksud: Tuhanmu telah mentapkan agar kamu jangan menyembah selain dari kepadaNya, serta terhadap kedua ibi bapamu haruslah berbaik, manakala ia telah mencapai usia tua, salah satu atau keduanya berada disismu, janganlah engkau berkata: Oh…Cih… pada keduanya, serta janganlah engkau menengking keduanya. Rendahkanlah dirimu pada keduanya serendah – rendahnya dengan kasih saying, serta berdoa akan keduanya: Rabbirhamhuma kama Rabbayana shagira. (Ya Allah kasihanilah kedua ayah bundaku, sebagaimana keduanya telah memelihara aku sejak kecil) .

Ayat di atas telah menerangkan betapa pentingnya berbuat baik, mentaati, dan menghormati kedua orang tua kita, di samping taat kepada segala perintah Allah SWT. Ini adalah kerana seperti yang kita ketahui, betapa besarnya jasa ibubapa kita tehadap kita, sehingga dibandingkan jasa kita terhadap mereka bagaikan setitis air dilautan. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibn Umar, bahawasanya Rasulullah SAW pernah bersabda tentang Tiga jenis perbuatan dosa yang diharamkan oleh Allah SWT untuk masik syurga kepada mereka yang melalukannya, iaitu
 (1) Orang yang selalu meminum khamar
 (2) Orang yang derhaka terhadap kedua orang tuanya
 (3) Orang yang sengaja memelihara pelacur

Selain itu, riwayat Al- Hakim dan Al- Ashbahani, bahawasanya semua dosa akan ditunda hukumannya oleh Allah sehingga hari kiamat, kecuali berbuat derhaka terhadap kedua orang tu, maka dosa itu akan Allah SWT segerakan hukuman baginya di atas dunia sebelum mati.


Disamping itu juga ada juga sebuah riwayat yang dibentangkan yang berasal dari Anas ra. Bagaimana pentingnya berbuat baik terhadap kedua orang tua, sehingga jika orang tua itu murka terhadap anaknya, maka Allah pun akan murka kapadanya.

Disini ada diceritakan pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang pemuda yang bernama Alqomah yang sangat rajin beribadah, baik solat, puasa mahupun mengeluarkan sedekah untuk fakir miskin. Dimana pada suatu ketika Alqomah ini jatuh sakit dan jika dilihat keadanya, tidak ada harapan baginya untuk sembuh semula. Isterinya menjadi kebingungan, kerana dalam keadaan nazak sakaratul maut, sehingga menyuruh seseorang untuk memberitahukan hal ini kepada Rasulullah SAW.

Setelah Rasulullah SAW diberitahu, maka baginda menyuruh beberapa sahabatnaya (iaitu Bilal, Salman, Ali, serta Ammar ra. ) untuk pergi ketempat Alqomah untuk melihat keadaannya. Seelah sampainya mereka ke rumah Alqomah itu, maka masuklah mereka ke tempat Alqomah berbaring dan menuntut Alqomah agar mengucapkan kalimah:

Laa illaaha illallahi. Akan tetapi kalimat tersebut tidak juga dapat dikeluarkan dari mulut Alqomah, seolah-olah lidahnya terkunci dengan kuat. Ketika dilihatnya Alqomah dalam sakaratul maut, serta tidak dapat mengucapkan kalimah tersebut, maka mereka menyuruh Bilal untuk memberitahukannya kepada Rasulullah SAW.

Setelah mendengar segalanya dari Bilal, kemudian Rasulullah SAW bertanya: Wahai Bilal ! Bahawasanya ayahnya telah meninggal dunia, hanya tinggal ibunya yang keadanya sudah sangat tua. ”Engkau temui ibunya, jika seandainya ibunya masih kuat untuk berjalan, maka suruhlah ia kemari, akan tetapi jika tidak kuat untuk berjalan biar aku yang mendatangi ibunya. Sesampainya Bilal di rumah ibu Alqomah, maka diceritakanlah maksudnya, sehingga ibi Alqomah dengan segera menjumpai Rasulullah SAW.

Selanjutnya bertanyalah Rasulullah SAW:”Wahai ibu ! Cubalah ceritakan kepadaku tentang anakmu Alqomah, jika seandainya engkau berdusta, nescaya akan turun wahyu memberitahuku. ”

Kemudian bertanya Nabi: Bagaimana hubungannya dengan engkau. ”Kemudian dijawab oleh ibu Alqomah”Aku murka kepadanya, kerana ia lebih mementingkan isterinya daripada mementingkan aku. ”Kemuadian Nabi berkata:”Murka engkaulah yang membuatkan lidahnya terkunci, sehingga tidak dapat mengucapkan kalimah: Laa illaaha ilallaah. ”

Seterusnnya Nabi menyuruh Bilal untuk mengumpulkan sejumlah kayu baker untuk membakar Alqomah, maka seibu berkata:”Ya Rasulullah, ia adalah buah hatiku, bagaimana perasan hatiku jika engkau membakar anakku didepan mataku. ”

Kemuadian Rasulullah SAW menjawab:”Ya ibu, seksa Allah lebih berat dari itu serta kekal seksaannya, oleh kerana itu jika seandainya Alqomah ingin mendapatkan pengampunan dari Allah SWT, maka redhakanlah anakmu (engkau harus memaafkannya) . ”

Ibu Alqomah pun mengangkat kedua belah tangannya sambil berkata:”Ya Rasulullah mempersaksikan kepada Allah SWT di langit, serta engkau di sini serta siapa saja yang hadir di sini, bahawasanya aku redha kepada Alqomah. ”

Setelah itu Rasulullah SAW menyuruh Bilal untuk melihat keadaan Alqomah kembali bagi membuktikan, apakah abu Alqomah benar-benar telah redha, atau kerana hanya rasa malu terhadap Rasulullah SAW. Ketika Bila tiba di rumah Alqomah, maka terdengarlah suara Alqomah menyebut kalimah: Laa ilaaha illallaahi, maka kemudian Bilal masuk ke dalam seraya berkata:”Hai orang-orang yang hadir disini, sesungguhnya murka ibunyalah, lidah Alqomah terkunci untuk menyebut kalimat: Laa ilaaha illallaahi (kalimat tauhid) . Kini lidahnya telah terlepas kerana ibunya telah meredhainya. ”
.
Setelah mengucapkan kalimat terebut, maka meninggallah Alqomah, maka setelah dimanndikan dan dikafani, kemudian Rasulullah berdiri di sisi kuburan tersebut seraya berkata kepada para pengantar:

“Wahai para sahabat Muhajirin dan Anshar! Barangsiapa yang mengutamakan isterinya serta mengesampingkan ibunya, maka ia akan terkena kutukan (laknat) Allah serta manusia semuanya, bahkan tidak menerima daripadanya semua ibadat fardhu mahupun sunatnya, kecuali jika bertaubat benar-benar kepada Allah serta berbuat baik kepada ibunya, serta minta kerelanya. Sebab redha Allah dikaitkan dengan redha ibunya, serta murka Allah juga di dalam murka ibu. ”

Begitulah kiranya, betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua kita kerana redha Allah SWT bergantung kepada redha kedua ibubapa, dan murkanya Allah kepada murkanya kedua oreng tua kita. Malik bin Rabi’ah Assa’dy berkata dimana ada seorang Bani Salimah bertanya kepada Rasulullah SAW apakah ada amalan yang boleh dilakukan untuk berbakti kepada kedua orang tua, jika keduanya telah meninggal? Maka jawab Rasulullah ada, iaitu menyembahyangkan keduanya, membaca istighfar bagi keduanya, menghubungi kerabat dari keduanya, serta berlaku hormat terhadap sahabat-sahabat keduanya.

Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud:”Allah SWT melaknat kepada orang yang mencela bapanya serta melaknat pula kepada orang yang memaki ibunya. ” (HR. Ibnu Hibban)

Pernah pada suatu hari datang seseorang kepada Rasulullah SAW yang pada masa itu sedang dalam peperangan kemuadia berkata ia kepada Rasulullah supaya mengizinkannya untuk ikut bersama berperang, kemudian Nabi menyuruh orang tersebut untuk meminta izin dahulu dari kedua orang tuanya.

Dari Abdullah bin Amr bin Ash, ia meminta izin kepada Rasullah SAW untuk pergi berperang, kemudian Nabi bertanya kepadanya apakah ibu bapanya masih hidup dan dia menjawap masih hidup, kemudian Nabi bersabda supaya dia meminta izin kepada keduanya dahulu kemudian baru berangkat berperang.

Suatu riwayat menyatakan seorang pemuda datang menemui Rasulullah lalu bertanya:”Ya Rasulullah ! Siapakah di antara orang-orang yang berhak aku pergauli dengan sebaik-baiknya? Baginda menjawab:”Ibumu. ”Kemudian bertanya lagi:”Lalu siapa lagi?”Ibumu. ”Lalu siapa lagi? Dijawab oleh Nabi:”Ibumu. ”Kemuadian siapa lagi? Dijawab:”Kemudian bapamu lalu orang yang paling dekat denganmu. ” (HR. Bukhari dan Muslim)

Demikianlah kiranya kewajipan seorang anak terhadap kedua orang tuanya, yang bilamana kita berbuat derhaka terhadap mereka nescaya Allah SWT akan memberikan hukuman, sebagaimana tersebut dalam hadith-hadith dan firman Allah tersebut di atas, baik disegerakan di dunia mahupun kelak di akhirat.

Disediakan oleh: Nor Jazlinda Bt Zakaria

Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau
PERLIS
MALAYSIA

H: 013-4006206
P: 04-9882701
abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
http://abdazizharjin.blogspot.com