Perkara Yang Berkaitan Dengan Ibadah Haji -

Prepared For : Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Prepared By : Siti Suraya Bt Zakaria

Menurut Arab, haji (hajj) beerti membuat keputusan untuk mengunjungi tempat suci. Mereka mempercayai banyak dalam segala penjuru membuat keputusan untuk mengunjungi Ka’bah maka pekerjaan itu dinamakan haji. 

SEJARAH HAJI
Komposisi para penyair
Semasa zaman Nabi Ibrahim dahulu, berlaku peristiwa dimana orang-orang Arab menyalahgunakan Haji. Penyelewengan berlaku disebabkan oleh kebodohan masyarakat itu sendiri. Kebodohan itu dapat dilihat dari kenyataan bahawa upacara itu diubah menjadi suatu pecan raya yang diadakan setiap tahun. Suku-suku yang besar dengan kelompok –kelompoknya dating ke Makkah dan berkhemah secara terpisah-pisah. Para penyair dan badut-badut dari setiap suku berlumba-lumba mengarang puji-pujian terhadap keberanian, kemasyhuran, kemuliaan, kekuatan dan kemurahan hati orang sesama sukunya dan saling menyaingi dalam membicarakan hingga akhirnya menjurus kepada saling sindir-menyindir. 

Thawaf dengan terlanjang
Thawaf dilakukan tapi secara yang tidak senonoh. Lelaki dan perempuan beramai-ramai bertelanjang mengelilingi Ka’bah dengan mengucapkan kata-kata :”Kami dating kepada Allah dalam keadaan seperti ketika kami dilahirkan. ”Ibadat juga dikerjakan dalam mushalla Ibrahim. Mereka bertepuk-tepuk tangan dan bersiul dan meniup trompet. Nama Allah juga disebut, tapi mereka mengatakan :”Ya Allah, inilah kami datang. Tiada ada sekutu bagi-Mu. Engkau adalah pemiliknya dan pemilik dari apa yang dimilikinya. 

Konsep berkorban
Mereka juga memprsembahkan pengorbanan atas nama Allah, tapi dengan cara darah binatang yang disembelih disiramkan ke dinding Ka’bah dan dagingnya dilemparkan di depan pintunya dengan beranggapan bahawa”Na’udzu billah min dzalik”Allah mengkehendaki daging tersebut. 

Penodaan bulan suci
Nabi Ibrahim telah menyatakan empat bulan haji sebagai bulan-bulan suci dan membuat peraturan bahawa dalam bulan-bulan tersebut tidak boleh dilakukan perang dan tindakan kekerasan Orang-orang itu sekarang menghormati peraturan ini sampai sejauh tertentu Tetapi bila mereka ingin mengadakan peperangan, maka mereka”menghutang”bulan suci ini untuk mereka pakai berperang dan memberikan gantinya pada tahun berikutnya. 

Pembatasan terhadap diri sendiri
Akibat kebodohan orang-orang berniat aik dalam menjalankan agama melakukan cara-cara yang aneh. Sebahagian dari mereka berangkat untuk haji tanpa membawa bekal dan mengemis sepanjang jalan. Mereka menganggap perbuatan sebagai tindakan kesalahan. Mereka menyatakan diri sebagai”Mutawakkilun”merupakan oraang-orang yang mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah, yang berniat pergi ke rumah Allah, dan kerananya tidak memerlukan pembekalan materi. Melakukan perdagangan dan mencari penghidupan selama dalam perjalanan haji pada umumnya dianggap terlarang. Ramai orang tidak makan dan minum selama haji dan menganggap perbuatan haji itu sebagai
“ibadat”. Sesetengah orang, begitu berangkat haji, berhenti berbicara dan semaca ini dinamakan haji musmit, iaitu haji membisu. 

Kebangkitan kembali sunnah Islam
Pembaharuan haji maka semua adat istiadat zaman jahiliyah yang telah menguasai masyarakat selama 2 ribu tahun sama sekali tidak terhapus. 

Larangan terhadap perbuatan-perbuatan tidak senonoh. 
Segala perbuatan tidak senonoh dilarang keras. ”Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerakan haji, maka tidak boleh nafats mengeluarkan perkataan yang menimbulakan berahi yang tidak senonoh atau bersetubuh. Berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. ”

Dilarang Thawaf dengan terlanjang
Thawaf dengan terlanjang dilarang keras. Allah berfirman:
“Katakanlah siapa yang telah mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk haba-hambanya.. ” (Al- Quran, Al- A’raf, 7:32) 
“Katakanlah: sesungguhnya Allah tidak memerintahkan mereka mengerjakan haji dengan melakukan perbutan keji” (Al- Quran, Al- A’raf, 7:28) 

Dilarang mengalihkan bulan-bulan haji
Dilarang menukar bulan hajidengan kebiasaan yakni menukar dengan bulan haram menjadi bulan halal untuk tujuan peperangan. ”Sesungguhnya mereka yang mengundurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran, disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu, mereka menghalalkannya pada tahun yang lain, agar menyesuaikan dengan ilangan yang Allah mengharamkannya maka mereka menghalalkannya apa yang diharamkan Allah. ” (Al- Quran, at-Taubah, 9:37) 

Perintah membawa bekal
Dilarang berangkat haji tanpa membawa bekal. ”Berbekallah, dan sesunguhnya sebaik-sebaik bekal adalah taqwa dan bertaqwalah-ku wahai orang-orang yang berakal. ” (Al-Quran, al- Baqarah, 2:197) 

Berakhirnya Adat kebiasaan Jahiliyyah
Cara haji bisu, haji lapar dan haji haus juga diakhiri. Setelah dihapuskan semua adat kebiasaan jahiliyyah tersebut, haji dijadikan suatu moel kesalehan, ketaqwaan, kesucian, keserdehanaan dan kekusyukkan. Para haji diperintahkan ketika berangkat dari rumah mereka harus menyucikan diri dari semua kotoran, menghapuskan nafsu seks, menagguhkan hubungan badan yang kotor serta tindakan-tindaan yang tidak sopan dan tidak senonoh. 

Penetapan Miqat
Pada semua jalan yang menuju Ka’bah pada jarakn beberapa mil jauhnya dipasang tanda-tanda yang menunjukkan bahawa sebelum melanjutkan perjalanan melewati batas-batas tersebut semua haji mengenakan pakaian ihram, pakaian seragam agar orang kaya dan orang miskin sama darjatnya dan pebezaaan-perbezaan kebangsaan terhapuskan dan semua orang nampak sama disisi Allah sebagai pemohon-pemohon yang rendah hati. 

Perintah untuk memelihara suasana damai
Dalam berpakaian ihram, diharamkan memebunuh binatang apapun, apalagi memebunuh manusia. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana perdamaian dan menspiritualisasikan fikiran para haji. Keempat bulan-bulan suci hingga tidak ada peperangan dalam masa tersebut. Kedamaian menguiasai semua jalan menuju Ka’bah, dan tidak ada seorang haji pun dirompak di jalan. Apabila para haji sampai ke Ka’bah dengan cara demikian maka tidak ada berpesta-pesta, hiburan-hiburan, atau permainan, foya-foya ataupun keramaian yang akan mereka jumpai. Di setiap langkah hanya ada ingatan kepada Allah. Di sana hanya ada solat dan doa-doa, ibadat-ibadat, penyembelihan korban dan thawaf mengelilingi Ka’bah. 

Pentingnya haji sebagai ibadat wajib
Allah memerintahkan akepada Rasullah dan khalifah Umar dapat menilai bahawa kewajipan haji ini bukanlah kewaipan yang boleh dilaksanakan atau tidak laksanakan menurut kemahuan sendiri sahaja tetapi adalah suatu kewajipan yang wajib dilaksankan minima sekali seumur hidup bagi orang-orang muslim yang mampu menyediakan pembiyaan balik-pulang ke Ka’bah dan sihat tubuh badan. Tidak kira dimana ia tinggal, dan apapun tanggungjawabnya dalam memelihara keluarganya usaha penghidupan dan terhadap tugasan jabatannya. Mereka yang menghindari haji dan menundanya dari tahun ke tahun dengan alas an seribu satu macam kesibukan mesti memikirkan iman mereka, masihkah mereka betul-betul beriman atau tidak? Adapun mereka yang tidak pernah memikirkan walau sekalipun dalam hidupnya bahawa ada kewajipan haji dan tenang-tenang sahaja berpergian ke seluruh pelusuk dunia, dan melewati pantai Hijaz yang hanya berjarak beberapa jam sahaja dari Makkah dalam perjalanan mereka yang berulang-ulang ke Eropah yang mereka cintai itu, maka mereka sebenarnya bukanlah orang-orang Islam. Dustalah apabila mereka menyebut dirinya muslim. Mereka yang mengatakan bahawa orang-orang seperti itu adalah orang-orang islam, sebenarnya tidakl tahu apa-apa tentang Al-Quran. Orang-orang yang tidak mahu memikirkan islam. Walau bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang hatinya kosong dari rasa kepatuhan kepada Allah dan iman kepada perintah-perintahnya. 

Kelebihan mengerjakan haji
Di dalam Al-Quran suci dimana Allah Yang Maha Kuasa memerintahkan Ibrahim untuk menyerukan kepada manusia agar mengerjakan haji, alas an pertama yang mendasari perintah Allah tersebut adalah:
“Supaya mereka mnjadai saksi berbagai manfaat bagi mereka…” (Al-Quran, Al-Hajj, 22:28) 
Maksudnya agar mereka berkumpul di sana dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahawa haji itu dimaksudkan untuk kebaikan mereka sendiri dan manfaatnya hanya boleh dilihat dan dirasakan oleh orang yang mengerjakannya. Diriwayatkan bahawa Imam Abu Hanifah, sebelum beliau mengerjakan haji, merasa ragu-ragu tentang ibadat mana di antara ibadat-ibadat islam yang paling tinggi nilainya. Tetapi ketika dalam mengerjakan haji beliau menyaksikan berbagai manfaat yang terkandung di dalamnya, maka dengn tidak ragu-ragu lagi beliau menyatakan bahawa hajilah ibadat yang paling tinggi nilainya. 

Sifat perjalanan Haji
Manusia di dunia pada umumnya mengenal dua macam perjalanan. Yang pertama adalah perjalanan yang dilakukuan untuk mencari penghidupan atau perjalanan perniagaan. Yang kedua adalah perjalanan yang dilakukan untuk bersenang-senang dan melihat-lihat. Kedua macam perjalanan ini, dorongan menggerakkan adalah kebolehan dan keinginan hati. Seseorang meniggalkan rumah dengan tujuan peribadinya sendiri, menghabiskan wang dan waktu demi tuntutannya sendiri. Tiada ada masalah pengorbanan dalam kedua macam perjalanan itu. Tetapi kedudukan perjalanan khusus yang dinamakan haji adalah sangat berbeza dari perjalanan lain. Perjalanan ini tidaklah ditujukan untuk mencapai tujuan peribadi atau keinginan diri sendiri. Perjalanan haji ditujukan semata-mata untuk Allah, dan untuk memenuhi kewajipan yang diperintahkan oleh Allah s. w. t. Tiada seorang pun yang bersedia untuk melakukan perjalanan ini sebelum, setidak-tidaknya, ia mempunyai rasa cinta dan rasa takut kepada Allah serta merasakan bahawa ia benar-benar wajib melaksanakan kewajipan yang diperintahkan oleh Allah itu. Justeru itu barang siapa yang berangkat haji, berpisah dengan keluarga dan sanak saudara untuk waktu yang lama, membiarkan urusan kehidupannya terbengkalai sementara, membelanjakan wang dengan menagggung berat susah perjalanan maka dengan tindakannya itu membuktikan bahawa ia memiliki rasa cinta kepada Allah serta rasa bertanggungjawab untuk menjalankan perintah Allah. 

Kecenderungan kepaa kebajikan dan kesolehan
Apabila seseorang calon haji telah siap untuk melakukan perjalanan dengan niat yang suci seperti ini, maka sikap mentalnya berubah warna. Hatinya yang menyala dengan cinta kepada Tuhan dan berdenyut dengan kerinduan untuk mengunjungi rumah Allah, akan mulai terisi dengan fikiran- fikiran yang Soleh sahaja. Ia akan bertaubat atas dosa-dosanya yang telah lalu, meminta maaf kepada orang-orang yang mungkin telah disalahinya, akan mencuba untuk melunaskan seluruh kewajipan yang tertinggal agar ia boleh pergi kehadrat Allah tanpa membawa hutang kewajipan terhadap sesamanya akan menjauhi segala kesalahan dan kejahatan dan kecenderungan kepada kecintaan akan kebajikan. Kemudian di saat ia melangkah untuki memulai perjalannya maka semakin dekat ia kepada rumah Allah, semakin besar pula kesenangannya untuk berbuat kebaikan. Ia akan berlaku hati-hati agar jangan sampai menyakiti dan merugikan orang lain, dan akan m encuba memberikan bantuan dan pertolongan apa pun yang boleh diberikannya kepada kepada orang lain. Hatinya sendiri akan menolak segala macam penyelewengan, ketidaksenonohan, ketidakjujuran, pertengkaran kerana ia sedang berjalan di jalan Allah. Bagaimana mungkin seseorang yang sedang berpergian menuju Tanah Suci mengerjakan keburukan-keburukan? Bagaimana ia boleh berlaku?
Begitulah dengan demikian seluruh perjalannya itu akan merupakan ibadat sepenuhnya. Berbeza denagn perjalanan-perjalan lain, maka dalam perjalan haji ini tidak akan pernah terlintas dalam fikiran perlakuannya untuk melakukan perkara-perkara yang rugi. Perjalanan yang sepanjang jalannya akan terus –menerus membersihkan hati dan jiwa orang yang melakukannya. Perjalan ini adalah laksana suatu proses penyegaran dan pembersihan kembali iman, yang pasti ditempuh oleh setiap orang Islam yang pergi haji. 

Ihram dan Kondisi yang ditimbulnya
Ihram ialah pakaian seperti pakaian peminta yang terdiri tidak boleh dari selembar kain dan sepasang sepatu. Pakaian ini mengandungi erti bahawa apa pun juga kedudukan di masyarakat anda harus mengenakan tampang pertapa, kerana anda mahu pergi menghadap Allah. Jadilah pengemis dan pertapa pada lahirnya dan cubalah jadi pada batinnya juga. Lepaskanlah pakaian biasa anda yang beraneka warna dan gaya. Kenakanlah pakaian pertapa yang bertutup, sederhana, tanpa kaus kaki. Kepala tidak bertutup, jangan pakai hiasan apa pun dan juga rambut yang berwarna. Hentikanlah hubungan seks dan segala macam tingkah laku dan percakapan yang boleh mengingatkan dan membangkitkan keinginan kea rah itu. Dilarang memburu atau menunjukkan pemburu ke arah di mana binatang buruan. 

Talbiyah
Segera setelah meninggalkan Ihram maka para jemaah haji bersama-sama menyerukan Talbiyah setiap habis Solat, setiap menaiki atau menuruni tanjakan dan tanah yang tinggi, setiap kali bertemu dengan rombongan lain dan setiap pagi ketika bangun tidur dengan kata-kata sebagai berikut:
“Aku datang Ya Allah! Aku datang, aku datang. Sungguh segala puji hanyalah untuk Mu.. Aku datang. Sungguh rahmat adalah milik-Mu, dan semua kedaulatan adalah hak Mu.. Tidak seorang pun yang jadi sekutu bagi Mu…. ”
Setiap haji yang datang ke Tanah Suci hingga sekarang tetap menyerukan Talbiyah tersebut di atas. Dengan cara ini, dengan setiap seruan Labbaika, hubungan seluruh jemaah haji tersebut menjadi semakin dekat dengan gerakan kepada penyembahan Allah yang sebernanya yang telah dilakukan semenjak masa Ibrahim dan Ismail. Jarak perjalanan sepanjang 4 ribu tahun terhapus begitu sahaj. Terasa seolah-olah Ibrahim memanggil Ka’bah atas nama Allah dan seluruh jemaah datang memenuhi panggilannya. Mereka terus menjawab sambil datang semakin dekat, dan keinginan untuk segera sampai ke rumah Allah semakin meningkat. 

Thawaf Al-Ziarah
Akhirnya sampai jemaah di Makkah dan segera menuju ke tempat suci ke mana mereka telah panggil. Mereka mencium pintu gerbang rumah Allah, kemudian berjalan beberapa kali mengelilingi titik pusat dari Imam dan Din mereka, dengan mencium batu hitam pada setiap kali satu putaran. Setelah itu mereka solat dua rakaat pada maqam Ibrahim. Kemudian mereka pergi menaiki Bukit Shafa dan melihat Ka’bah dari atas sana mereka berseru:
Tiada ada Tuhan selain Allah. Kita tidak menghamba kepada orang lain, ‘ ibadat kita hanyalah untuk Allah, meskipun kaum Kafirin membenci-Nya. ’

Sa’i (antara Shafa dan Marwah) 
Kemudaian jemaah berlari-lari antara Shafa dan Al-Marwah. Pebuatan ini dinamakan adalah laksana demonstrasi iman, bahawa dengan semangat yang sama jemaah akan selalu berusaha untuk melayani kunjungan mereka dan mencari keredhaannya. 

Wuquf
Setelah itu jemaah haji menjadi balatentera Allah. Mereka sekarang harus hidup dalam khemah selama 5@6 hari. Mereka berkhemah di Mina selama sehari dan pada hari selanjutnya di Arafah, di mana taklimat yang diberikan berisi petunjuk-petunjuk didengarkan. Sedang di Muzdalifah, berkhemah dilakukan pada malam hari. 

Rami Jimar
Pada waktu fajar, jemaah haji bergerak ke Mina dan melontarkan batu-batu ke arah tiang tempat batas sampainya tentera Ashab al-Fil (tentera bergajah) yang datang untuk merosak Ka’bah, sambil melontarkan batu-batu persatu para jemaah mengucapkan selamat tinggal. 

Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau 
PERLIS
MALAYSIA

H: 013-4006206
P: 04-9882701
abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
http://abdazizharjin.blogspot.com